Vīriešu un sieviešu badmintona komandu līga 2022/2023

Vīriešu un sieviešu badmintona komandas tiek aicinātas pieteikties uz badmintona komandu līgu, kas sāksies 2022.gada oktobrī un turpināsies līdz pat 2023.gada maijam.

Atgādinām, ka vīriešu un sieviešu komandu turnīru tiek organizēti kopš 2020.gada, kad 8.martā Ozolniekos notika “Alojas” Latvijas sieviešu komandu kauss, savukārt 28.jūnijā notika “Ceresit” Latvijas vīriešu komandu kauss.

Savukārt 2021.gadā, neskatoties uz Covid-19 ierobežojumiem, izdevās noorganizēt Latvijas vīriešu un sieviešu komandu čempionāta Līgas turnīru divu mēnešu garumā, piedaloties 11 vīriešu un 4 sieviešu komandām.

Līdz 2022.gada 1.oktobrim komandas tiek aicinātās nosūtīt sākotnējo pieteikumu uz e-pastu: info@badminton100.com, sākotnējā pieteikumā norādot iespējamo komandas nosaukumu, iespējamo sporta zāli (ja tāda ir) mājās spēlēm, kā arī spēļu dienas un laikus, komandas kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un telefona numuru. Detalizēts pieteikums ar spēlētāju vārdiem būs jānosūta vēlāk, līdz 15.oktobrim.

Atsevišķi notiks līgas turnīri vīriešu un sieviešu komandām. 
Līgas spēles notiks Badminton 100 stafetes formātā.

Dalības maksa ir 100 eiro par vienu komandu, neatkarīgi no komandā pieteikto spēlētāju skaita (minimums ir 4 spēlētāji, maksimums 12 spēlētāji). Par spēlētājiem, kas tiktu pieteikti vēlāk, tai skaitā izmantojot “pārejas logus”, maksa būtu jau 20 eiro.

Sacensību kalendāru, kā arī sacensību nolikuma galīgo versiju, tai skaitā spēlētāju pārejas noteikumus, apstiprinās Līgas komiteja, kuras pirmā sapulce tiks sasaukta 2022.gada 4.oktobri. Līgas komitejā ar vienu balsi darbosies delegāts no katras komandas, kas samaksājusi dalības maksu par vismaz 4 spēlētājiem (minimālais sastāvs). Komitēja ar balss tiesībām darbosies arī Līgas komisārs no biedrības “Badminton 100”, kura balss būs izšķirošā vienāda balsu skaita gadījumā.

Līgas turnīri notiks divās kārtās – sākotnēji grupas turnīri, katrai komandai ar katru spēlējot divas spēles (vēlams mājās un viesos), bet 2.kārtā būs izslēgšanas turnīrs, tai skaitā dažādas meistarības Līgās (A, B, C), katrai komandai spēlējot vismaz līdz divām uzvarām.
Gadījumā, ja būs vairāk nekā 8 komandas, tai skaitā tās būs ģeogrāfiski nodalāmas, tad 1.kārtas turnīrs tiks rīkots “geogrāfiskās” apakšgrupās, piemērām, Vidzeme  Kurzeme un Zemgala, Rīgā un Pierīga. Bet to lemtu Līgas komiteja.

Līgas turnīra spēles notiks darba dienu vakaros, ne agrāk kā plkst. 18:30, tai skaitā jau esošo badmintona treniņu laikā, vienai spēlei rezervējot laiku 1,5 stundas, divām spēlēm 2,5 stundas.
Vienā sabraukumā vienai komandai var būt gan viena spēle, gan arī sabraukums var būt organizēts trim vai četrām komandām, katrai no tām spēlējot ne vairāk kā divas spēles vienā sabraukumā. Priekšrocības būs komandām, kas rīko mājas spēles, tai skaitā piesaistot skatītājus un līdzjutējus.

Komandām, vienlaicīgi ar spēlētāju pieteikumu, ir jāpiesaka arī vismaz viens tiesnesis, kurš tiesās tikpat spēlēs, cik komanda spēlēs līgas turnīrā. Tiesnesi var nozīmēt tiesāt citas komandas spēles, kuras notiks attiecīgajam tiesnesim vistuvākajā norises vietā. Tiesnesis var būt arī bez pieredzes, taču ar prasmi ievadīt rezultātu planšetes Android programmā “Umpire Pro”.

Komandas var pieteikt gan badmintona klubs, pašvaldība, vai jebkura cita organizācija. Viena organizācija var pieteikt vairākas komandas, taču svarīgi, lai katra komanda būtu ar savu identitāti. Detalizēti noteikumi par to, kāds var būt līgas komandu nosaukums, tai skaitā zīmju skaits, tiks precizēts Līgas nolikumā, ko apstiprinātas Līgas komiteja.

Katra no līgām tiks nosaukta sponsora vārdā, kas tiks izziņots atsevišķi līdz 1.oktobrim.

Līgas turnīrus organizēs biedrība “Badminton 100”, nodrošinot savlaicīgu kalendārā sastādīšanu, tiesnešu nozīmēšanu, rezultātu apkopošanu, sponsoru piesaistīšanu, publicitātes nodrošināšanu, kā arī apbalvošanu.

“Badminton 100” piesaistīs Līgai sponsorus, lai atvieglotu ceļu komandām, priecētu uzvarētājus pēc katras spēles, motivētu tiesnešus, kā arī piešķirtu vērtīgas balvas, kas vēl vairāk stimulētu spēlētājus un komandas.

“Badminton 100”, sadarbībā ar Līgas informatīvajiem sponsoriem, nodrošinātu publicitātes kampaņu, lai piesaistītu Līgas spēlēm līdzjutējus un motivētu katras komandas sponsorus un atbalstītājus.

Informācija un jaunumi par vīriešu un sieviešu badmintona komandu līgu tiks publicēta šajā lapā. Ja ir papildus jautājumi, lūdzam rakstīt uz e-pastu: info@badminton100.com vai arī zvanīt 29546666.

Advertisement